Şehit Furkan Doğan İlkokulu Tasarım Beceri Atölyeleri Pilot Okulu Oldu

Pursaklar Haber
Millî Eğitim Bakanlığımızın güçlü yarınları hedefleyen 2023 Vizyon Belgesi, çocuklarımızın ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda gelişimleri için okulumuzdaTasarım- Beceri Atölyeleri kurulmasını öngörüyor. Öğrencilerimizin düşünsel, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını destekleyen Tasarım -Beceri Atölyelerinin ulusal standartları da oluşturulacak. Bu çerçevede pilot örnekleri devreye girecek olan Tasarım-Beceri Atölyelerinin 2023 Vizyonu açısından önemlidir. Çocuklarımız sahip oldukları yeteneklerle ilişkilendirilmiş becerileri onlara pratik bir şekilde kazandırılabilmek için Tasarım-Beceri Atölyeleri kurulacak. Atölyelerimiz bilim, sanat,  spor ve kültür odaklı olacaktır.

Atölyelerimiz ortak bir amaç doğrultusunda öğrencilerimizin özellikle elini kullanmasını önemseyen, mesleklerle ilişkilendirilmiş işlikler olacaktır. Bilmekten çok tasarlamanın, yapmanın, üretmenin ön plana çıkacağı bu atölyeler öğrencilerimizin kendisini, meslekleri, çevresini tanımasına yardımcı olacak.  Aynı zamanda atölyeler yeniçağın gerektirdiği problem çözme, eleştirel düşünme, üretkenlik, takım çalışması ve çoklu okuryazarlık becerilerinin kazandırılması için somut mekânlar şeklinde düzenlenecektir.

Okulumuz Pilot Uygulamanın Yapılacağı Türkiyedeki 7 Okul Arasındadır.

*** TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ;MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILMAKTADIR.

Öğrencilerin düşünmeye, tasarlamaya ve üretmeye zaman ayırabileceği yerler şeklinde inşa edilecek olan Tasarım-Beceri Atölyeleri;

1-Yaşam Becerileri Atölyesi

2-STEM-(Fen-Teknoloji-Mühendislik-Matematik)Atölyesi

3-Drama Atölyesi

4-Ahşap-Metal Atölyesi

5-Salon Sporları Atölyesi

1-Yaşam Becerileri Atölyesi:

            Çocuğun temel yaşam becerilerini geliştireceği ev konseptinde yapılcak atölyemizde evde bulunması gereken mutfak araçları,yatak odası eşyaları yemek masası vb donatımlar ile bunları kullanmayı öğrenecek.

2-STEM-(Fen-Teknoloji-Mühendislik-Matematik)Atölyesi

Eğitimin öncelikli amaçlarından biri, öğrencileri “gerçek dünya” için hazırlamaktır. Okullarda öğrencilere araştırma, sorgulama, gerçek hayat problemlerini tam ve doğru tespit edip işbirliği içerisinde çözüm yolları üretebilme becerilerinin kazandırılması, kariyer hayatları boyunca başarıya ulaşabilecekleri yolun kapılarını aralar. Öğrencilerin derslerde öğrendiği teorik bilgiler ile gerçek yaşam arasında bağ kurmasına yardımcı olmak, müfredat bazında öğrendiklerini gerçek hayatta neden ve nasıl kullandıklarını anlamaya yardımcı olmak STEM eğitimin en temel amaçlarından biridir. Bu amaca ulaşmak için öğrencilerin bilişsel, duygusal, fiziksel ve sosyal gelişimlerini destekleyecek şekilde tasarlanan etkinliklere ihtiyaç duyulmaktadır. Eğitimi sınıfın ötesine taşıyıp müfredat temelli ve/veya müfredat dışı etkinlikler ile besleyerek öğrencilerin motivasyon ve iletişim becerilerinin arttırılmasının yanı sıra teknolojiyi kullanan ve üreten bireyler olarak topluma kazandırılmaları sağlanır. 

3-Drama Atölyesi

Drama Atölyesi, tüm çocukların bireysel gelişimlerini çok yönlü olarak destekleyen; özgüven, empati gibi temel kişisel becerileri kazanmalarını ve iletişim becerilerini geliştirmeyi hedefleyen bir drama programıdır. Programda çocukların çok yönlü gelişimini desteklemek üzere role girme, doğaçlama, oyun, dramatizasyon gibi drama teknikleri kullanılıyor. Programımızın hedefleri arasında çocuklarımıza yaratıcılık ve kendine güven aşılayabilmek; sözel ya da bedensel ifade becerilerini güçlendirmeye yardımcı olmak, iletişim kurabilme becerilerine destek olmak, anlama-dinleme-kavrama ve sorun çözme becerileri kazandırmalarına yardımcı olmak var.

4-Ahşap-Metal Atölyesi

Çocuklara yönelik yaptığımız Ahşap Metal Atölyesi Çalışmalarında ,tüm  uygulamalar duyulara hitap etmektedir. Genel olarak ahşap metal atölyeleri uygulamalı eğitimin en güzel örneklerindendir… Çocukların bu çalışmalarda elde ettiği kazanımlar;Matematik, geometri, fizik, kimya kurallarını uygulama.Hayal kurma,Çizim yapabilme,Analitik düşünceyi geliştirme,Kendini ifade edebilmeTasarı becerisini geliştirebilme,Üretkenliği artırma,Bilgiyi aktarma,Özgüveni geliştirebilme,Uygulayabilme,El becerileri artırma Geliştirebilme,Takım çalışmasına adapte olabilme,İş disiplinini öğrenme,pozitif üretkenlik kazanma,karar verme yetisini geliştirebilme,soyut düşünceden somuta varabilme,Eğlenceli çalışma,Hayallere hayat verme

5-Salon Sporları Atölyesi:

Bu Atölyemizle amacımız spora olan ilginin giderek artması; beton duvarlar arasına sıkışmış hareketsiz, rutin yaşamların sporun iyileştirici yönünü keşfederek, yeniden canlanma ve sağlığa kavuşma isteklerinin olumlu bir sonucudur.Spor eğitiminin anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde yaygın bir şekilde eğitim programlarına dahil edilmesi ve çocukların farklı spor branşlarında eğitim almaları ise çocukların sporda seyirci olmanın ötesine geçerek, sporu gündelik hayatlarının bir parçası ve bir yaşam kültürü haline getirebilmelerine imkan sağlar.

PAYLAŞMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ BUTONLARI KULLANABİLİRSİNİZ
  •  
  •  
  •  

Pursaklar Haberleri
İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*